Contract

U wordt altijd als eerste ontvangen door de secretaris(se) van de Meesteres. Hij/zij leidt u naar haar. Er volgt een intake gesprek, een interview om elkaar beter te leren kennen evenals de wensen en regels kenbaar te maken. Dit gesprek wordt vast gelegd middels een slaven contract. Hierin staat alles opgenomen om zeker te zijn van uw wens, veiligheid en gehoorzaamheid. Na ondertekening van het contract, gaat de sessie beginnen. Dit is een overeenkomst tussen ………………………(slaaf/slavin) en……………….. ( Meesteres Belgie) Deze overeenkomst omschrijft de gedragsregels en verplichtingen van haar slaaf/ slavin in de spelperiode. In genoemde periode zal ik volledig als slaaf/ slavin behandeld worden. Mijn hele doen en laten is er op gericht mijn Meesteres te behagen. Ik spreek mijn Meesteres aan als Meesteres. Er zal voor de slaaf/ slavin ook naar een passende naam gezocht worden. De slaaf/slavin kan zelf over een goede naam nadenken en deze aan haar/zijn Meesteres meedelen, deze beslist of de naam gebruikt gaat worden. Het uiteindelijke doel van deze overeenkomst is om mij te laten ervaren wat het betekent om het volledige en onvoorwaardelijke bezit van mijn Meesteres te zijn. Daarom dien ik deze overeenkomst volledig uit. Ik heb geen mogelijkheid om voortijdig de overeenkomst af te breken. Pas na afloop van deze overeenkomst wordt in samenspraak met mijn Meesteres bekeken of de regels en verplichtingen in de toekomst blijven gelden. De regels en verplichtingen zijn allemaal onvoorwaardelijk. Elke overtreding van de regels zal op gepaste wijze door mij Meesteres worden bestraft. Het is mijn plicht om er voor te zorgen dat ik aan mijn verplichtingen kan voldoen. Ik heb het recht om …… keer in de maand een wens(fantasie) kenbaar te maken. Tevens behoudt slaaf/slavin zich altijd onder alle omstandigheden het recht voor het woord STOP te gebruiken, waarbij hij/zij uit zijn/ haar rol mag vallen om zijn/haar gevoelens kenbaar te maken. Hiervoor heeft hij/zij dus geen toestemming van zijn/ haar Meesteres nodig. Algemeen: Mijn Meesteres kan beschikken over mij tijdens de afgesproken tijdstippen op elke manier die Zij wenst. Ik zal me met hart en ziel volledig overgeven aan mijn Meesteres en zonder terughouding alles doen om Haar te behagen. Beide partijen verplichten zich alcoholvrij aan het spel te beginnen. Tijdens het spel is 1 glas alcohol per half uur toegestaan. Tijdens het spel ondertekent slaaf/ slavin niets en hebben betrokkenen geen contact met derden. I.v.m kinderen en familie is een telefoon opname noodzakelijk. Hierop volgt een korte spelonderbreking. Uiterlijk: 1. Binnenshuis draag ik steeds mijn leren halsband eventueel ook mijn enkel-en polsboeien. Overige kledij draag ik niet of slechts het hoogst noodzakelijke. Slips worden binnenshuis niet gedragen. Er wordt door de Meesteres voor gezorgd dat er een behaaglijke temperatuur heerst. 2. Het is de Meesteres toegestaan enkelboeien aan te brengen bij de slaaf/slavin. Bij kramp en activiteiten, die losmaken en indien noodzakelijk zullen deze echter onmiddellijk verwijderd worden. 3. Bij huishoudelijke taken draag ik de outfit die mijn Meesteres me heeft voorgeschreven.4. Afhankelijk van de omstandigheden kan mijn Meesteres bepalen dat er van deze regels wordt afgeweken. 5. Vanaf de overeenkomst scheer ik om de 3 dagen mijn edele delen. 6. Ik verzorg mijn haren en nagels zo goed mogelijk. Uiterlijke onderdanigheden: 1. Ik loop, sta en zit altijd zo recht mogelijk. Ik zorg ervoor dat mijn rug recht is, mijn schouders naar achteren zijn en mijn bekken naar voren gekanteld. Mijn hoofd is altijd recht en mijn blik is altijd trots. 2. Als ik sta zijn mijn voeten minstens 20 cm uit elkaar. 3. Ik neem elke houding aan die mijn Meesteres mij oplegt. Ik blijf deze houding aanhouden tot Zij aangeeft dat het genoeg is. Of de slaaf/slavin in verband met kramp een time-out aanvraagt, de slaaf/slavin verzoekt dan zelf om een andere houding. 4. Mijn Meesteres is eigenaar van mijn lichaam. Als Zij bepaalt dat ik delen van mijn lichaam moet laten zien dan voer ik dat direct uit. Ik schaam mij niet voor de wensen van mijn Meesteres. Onderdanigheid: 1. Bij het binnenkomen bij mijn Meesters stel ik me direct op voor inspectie. (niet bij eerste afspraak). Hiertoe plaats ik mijn handen tegen een muur, spreid mijn benen en duw mijn kont in de lucht. Mijn Hoofd leg ik in mijn nek. Ik kijk niet op of om. Ik spreek niet totdat ik geïnspecteerd ben. Tijdens de inspectie zal ik ook geen geluiden maken. Ik wacht net zo lang tot het mijn Meesteres behaagt de inspectie uit te voeren. 2. Na de inspectie zal ik uitsluitend op vragende toon spreken. Na de inspectie word ik aangelijnd en kan aan de voeten van mijn Meesters gaan zitten of liggen. In bed kan ik ook aangelijnd worden. 3. Als ik mag gaan zitten , zorg ik er steeds voor dat mijn edele delen vrij / zichtbaar zijn. 4. Tijdens de werkzaamheden van mijn Meesteres ben ik vrij in mijn doen en laten. 5. Als mijn Meesteres iets aanbied zal ik dit altijd op zo onderdanig mogelijke wijze uitvoeren, met neergeslagen ogen en op mijn knieën. 6. Indien mij gevraagd wordt wat ik ben, zal ik antwoorden: ik ben een geile hond/ loopse teef die ook als zodanig gebruikt mag worden. Mijn Meesteres is mijn eigenaar.7.Als ik iets wil drinken dien ik dit eerst aan mijn Meesteres te vragen. Indien er toestemming verleend word mag ik zelf iets te drinken nemen. Roken is ten alle tijden toegestaan, mits ik mijn Meesteres een sigaret aanbied. Seksualiteit: 1. Ik draag er zorg voor dat mijn lichaam de hele tijd gemakkelijk toegankelijk is voor mijn Meesteres. 2. Ik kom uitsluitend klaar indien mijn Meesteres hiertoe opdracht of toestemming geeft. Waarschuwingen: 1. Indien ik niet naar mijn Meesteres luister weet ik dat er maatregelen genomen worden. 2. 1 e waarschuwing: 10 tikken met de zweep op mijn billen. 3. 2 e waarschuwing: ik word geblinddoekt en voor 10 minuten in een door mijn Meesteres te bepalen stand vastgemaakt. Op zodanige wijze dat dit geen pijn voor mij oplevert. In tweevoud getekend Plaats: …………….. Datum:…………………….. Handtekening:…………….(slaaf/slavin)                            (Meesters Belgie)